.: Turistika
Městečko  Deštná  geograficky  leží  mezi  Třeboňskou  pánví  a  Českomoravskou  vysočinou,  v  údolí  Deštenského  potoka  v  nadm.  výšce  510  m.  Necelé  4  km  od  romantického  vodního  zámku  Červená  Lhota,  na  rozhraní  bývalých  okresů  jindřichohradeckého,  táborského  (soběslavského)  a  pelhřimovského  (kamenického)

Kostel  sv.  Ottona 
Tento  kostel,  vystavěný  řádem  německých  rytířů  v  2.polovině  13.století  a  jako  jediný  v  Čechách  zasvěcený  bamberskému  biskupovi  sv.  Ottovi,  je  dominantou  města.  Tři  barokní  oltáře  a  hlavní  oltář  vyzdobil  obrazy  deštěnský  děkan  Bedřich  Kamarýt,  pochovaný  na  zdejším  hřbitově.  Při  významných  příležitostech  zdobí  interiér  kostela  soška  Deštenské  madony  z  počátku  15.  století. 

Pramen  a  kostelík  sv.  Jana  Křtitele 
O  objevu  pramene  r.1599,  svázaného  se  zajímavou  pověstí,  se  dozvídáme  od  Mikuláše  Dačického  z  Heslova  v  jeho  Pamětech  z  r.1600.  Nad  pramenem  byl  začátkem  17.  století  postaven  renesanční  kostelík  sv.  Jana  Křtitele.  V  19.  století  zdobil  interiér  vzácný  deskový  obraz  panny  Marie  v  květnici,  tzv.  Deštenská  Assumpta,  dnes  umístěný  v  Národní  galerii. 
Kostelík  býval  poutním  místem,  které  o  svátku  sv.  Jana  Křtitele  navštěvovalo  až  8000  poutníků,  jak  uvádí  Bohuslav  Balbín,  který  se  zde  léčil  a  řadí  deštenské  lázně  (lázeňská  budova  byla  postavena  vedle  kostelíka)  hned  za  Karlovy  Vary  a  Teplice.  Léčba  se  prováděla  pitím  vody  a  koupáním.  V  50.  letech  18.  století  se  zde  léčilo  500  -  600  vojáků  rekonvalescentů  najednou.  Později  lázně  upadaly.  Pouze  voda  se  plnila  do  lahví  a  prodávala.  Pramen  z  kostelíka  nestačil,  a  tak  bylo  nutné  zřídit  další  studně  v  jeho  okolí.  Donedávna  z  těchto  studní  čerpala  vodu  sodovkárna  Fontea  na  výrobu  limonád  s  označením  "Deštěnka".  V  současnosti  je  výroba  limonád  přesunuta  do  Veselí. 
Dále  viz 
http://www.bcb.cz/index.php?a=dieceze&s=poutni-mista&t=destna
http://www.bcb.cz/i.php?id=poutmista/destna
http://www.fontea.cz/cz/03-historie-a.html


Provaznické  muzeum 
Dlouholetá  tradice  provaznictví  v  Deštné  se  datuje  od  70.  let  18.  století,  kdy  přišel  do  městečka  rod  Kliků.  Poslední  provazník  z  tohoto  rodu  Karel  Klik  zřídil  v  bývalé  dílně  svého  domu  provaznické  muzeum,  jediné  tohoto  typu  v  Čechách.  Provaznická  výroba  v  Deštné  pokračuje  ve  výrobním  družstvu  Delana. 
Provaznické  muzeum  v  Deštné  bylo  založeno  v  roce  1998  v  bývalé  provaznické  dílně  rodiny  Kliků  v  Deštné,  ve  které  se  toto  provaznické  řemeslo  dědilo  takřka  250  roků.  Je  to  zatím  jediné  provaznické  muzeum  u  nás  a  předvádí  se  zde  výroba  provazů  jak  v  minulosti,  tak  i  v  nynější  době,  ruční  předení  pramenů  ze  Inu,tradiční  tkaní  popruhů  a  také  část  soukenického  a  tkalcovského  řemesla.  Návštěvníci  se  seznámí  s  provaznickou  historií  a  s  nářadím  na  výrobu  provazů,  rohožek  a  sítí,  které  se  používalo  před  200  roky  i  s  dnešní  moderní  výrobou.

Od  1.  5.  do  15.  6.  a  od  15.  9.  do  30.  9.  v  pátek,  sobotu  a  neděli  otevřeno  9:00  –  11:00  12:00  –  17:00
Od  16.  6.  do  14.  9.    úterý  až  neděle.

http://www.provaznickemuzeum.destna.cz/
http://www.provaznici-destna.xmaho.eu/

Most:
http://www.libri.cz/databaze/mosty/heslo.php?id=2602

Mapa:
http://www.travelatlas.cz/forza/pelhrim/pelhrimld.html
http://mapy.atlas.cz/mapviewer/mapviewer.aspx?object=obec&id=546151
http://www.mapy.cz/?st=search&fr=De%C5%A1tn%C3%A1,%20N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%20m%C3%ADru%2065&pw=678&ph=487&ocx=134224440&ocy=133024018&ozm=16&omp=ophoto

Další  odkazy: 
http://www.travelatlas.cz/forza/jindhradec/destna.html
http://projekt.jiznicechy.org/cz/index.php?path=mest/destna.htm
http://traveldigest.cz/clanek.php?id=251
http://www.kdyakam.cz/index.php?stranka=detail-akce&id-akce=7747


Přes  Deštnou  vede  mezinárodní  naučná  stezka  průmyslových  památek  Muhtviertel  -  Waldtviertel  -  Jižní  Čechy,  jejíž  součástí  je  právě  provaznické  muzeum  i  současné  provaznické  výrobní  družstvo  Delana

Přes  Deštnou  vede  cyklostezka  „Českou  Kanadou“.


Turistické  značky:

Červená  -  Od  severu  k  jihu 
Začínáme  v  Březině,  kde  je  kaplička  sv.  Jana  Nepomuckého,  drobné  sakrální  stavby  a  pomník  padlým  ve  světových  válkách.  Silnicí  mezi  poli  se  dostaneme  do  Deštné  viz  ostatní  popis  Deštné.  U  posledních  božích  muk  v  Deštné  cesta  míří  k  lesu,  odkud  jsou  krásné  výhledy  na  panorama  Deštné  a  je  možné  odbočit  k  lomu  Strážka.  Dále  cesta  lesem  nás  dovede  k  nově  opravené  lesní  kapličce  svaté  Háty  pod  Deštenskou  horou  a  vyústí  na  státní  silnici  v  Brčíku  ,  kde  pokračuje  dále  do  Lodhéřova.

Modrá  -  Od  východu  k  západu 
Začínáme  ve  Světcích,  kde  je  pohřebiště  z  třicetileté  války.  Při  příchodu  do  Deštné  je  první  stavbou  kostelík  sv.  Jana  Křtitele  (viz  dále).  Cesta  vede  přes  náměstí  kolem  kostela  směrem  na  Červenou  Lhotu.  Cestou  mineme  velký  rybník  Voleský,  odkud  je  pěkný  výhled  na  Deštnou  a  malebný  lesní  rybníček  Rytíř  vhodný  ke  koupání.  Přes  Jižnou  přicházíme  kolem  Zámeckého  rybníka  k  Červené  Lhotě.

V  Deštné  je  zdravotní  středisko,  lékárna,  pošta,  plnosortimentní  obchodní  síť,  výše  uvedené  možnosti  stravování  a  ubytování,  fotbalové  hřiště,  tenisové  a  volejbalové  kurty,  sauna,  tělocvična,  v  létě  jsou  pořádány  dětské  sportovní  tábory,  základní  a  mateřská  škola  s  družinou,  informační  středisko  s  veřejným  internetem  v  místní  knihovně.

Příroda  Deštenska  se  svou  dosud  nenarušenou  ekologickou  rovnováhou  přitahuje  návštěvníky  svými  rozsáhlými  lesy  s  úrodou  borůvek,  brusinek  a  hub,  s  kopci  a  romantickými  výhledy  do  kraje  s  rybníky,  poskytujícími  možnost  rybolovu.